Ενημέρωση από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. για την εξεταστική περίοδο και τα μαθήματα (2011-2012)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των Μονοτμηματικών Σχολών, στη συνεδρίαση του αριθμ. 1580/4-10-11, … Περισσότερα