Συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες για τον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών στην Κατηγορία ΠΕ 02 Φιλολόγων

της Πολίτου Μαρούλας,
Φιλολόγου Α.Π.Θ.

Είσαι απόφοιτος φιλολογικής σχολής; Όχι μόνο Ιστορικός ή κάποιου παρόμοιου τμήματος  Φιλοσοφικής Σχολής πτυχιούχος; Αλλά και άνεργος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Ενταγμένος στο club των άμοιρων νεο-αποφοιτησάντων και ψάχνεις συγκεντρωμένες πληροφορίες για να τον
επόμενο άμεσο ΑΣΕΠ, μήπως και απαλλαγείς από την αέναη αναζήτηση θέσης στην
αγορά εργασίας; Ως συνάδελφος στην κομπορρημοσύνη, θα σου συστήσω συγκεντρωμένα όλα όσα βρήκα…

Τον περασμένο Μάρτιο ανακοινώθηκε πως ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί αρχές του 2012. Βέβαια, δεν είναι πραγματικά σίγουρο για το αν θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2012. Πρόθεση του υπουργείου ήταν ο διαγωνισμός να ανακοινωθεί το β’ εξάμηνο του 2011 ώστε ο
διαγωνισμός να επιτευχθεί το πρώτο τετράμηνο του 2012. Παρ’ όλο που οι ανάγκες  επιβάλλουν την πρόσληψη πληθώρας εκπαιδευτικών, καθώς συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα μυριάδες(το 2010 μόνο συνταξιοδοτήθηκαν συνολικά 11.466 εκπαιδευτικοί), αναβάλλεται ολοένα ο γραπτός διαγωνισμός. Φέτος, με το καλό, θα είναι ο 7ος κατά σειρά γενικός διορισμός εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 υπολογίζονται για κάθε χρόνο ξεχωριστά ,( μέχρι το 2013) περίπου 2300 προσλήψεις.

Αν και η εκτίμηση παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι την τριετία 2011-2013 θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί , εκ των οποίων περίπου οι 20.000 θα συνταξιοδοτηθούν τη διετία 2012-2013. Αυτό σημαίνει ότι μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα χρειαστεί να καλυφθούν περίπου 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014.

ΜΕ ΠΕΝΤΕ σημαντικές αλλαγές θα πραγματοποιηθεί ο νέος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών :

(α)Δεν θα υπάρχει στην προκήρυξη αριθμός προσφερόμενων θέσεων.

(β)Θα γίνουν ριζικές αλλαγές κυρίως σε σχέση με την ύλη.

(γ)Η συμμετοχή σε αυτό τον διαγωνισμό (7ο στη σειρά) όπως και στον επόμενο του
2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

(δ)Θα γίνει χωριστά ανά βαθμίδα , Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

(ε)Θα υπάρχουν νέοι όροι στη μοριοδότηση και την πρόσληψη.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική
κλίμακα από 1-10 υπολογίζεται μία μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από
τον βαθμό 5, καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με
αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
Η προϋπηρεσία από 0 έως 8 μήνες: 0,10 μονάδες για
κάθε μήνα.
Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη
μεσογειακή αναιμία ή η σκήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία: 7 μονάδες, ή η μόνιμη αναπηρία τέκνου 67% και άνω : 5 μονάδες.
Η γλωσσομάθεια: 2 μονάδες για την άριστη, μιάμιση
για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν
παρέχονται μονάδες για την γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που
δεν αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.
Η προϋπηρεσία από 8 έως 16 μήνες: 0,15 μονάδες για
κάθε μήνα.
Η ύπαρξη περισσοτέρων των 2 τέκνωνπου είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία
τους ή σπουδάζουν: 5 μονάδες
Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το
προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 1: 1 μονάδα.
Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση χειρισμού Η/Υ που πιστοποιείται από τίτλο
σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού.
Η προϋπηρεσία από 16 έως 24 μήνες: 0,20 μονάδες για
κάθε μήνα.
Η ύπαρξη περισσοτέρων των 3 τέκνων που είναι ανήλικα
ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους ή σπουδάζουν: 10 μονάδες
Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής
ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια
βαθμίδα εκπαίδευσης: 2,5 μονάδες.
Η προϋπηρεσία από 24 έως 32 μήνες: 0,30 μονάδες για
κάθε μήνα.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον
ενός ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας
για την οποία διαγωνίστηκε ο υποψήφιος: 2 μονάδες.
Η προϋπηρεσία από 32 έως 40 μήνες: 0,35 μονάδες για
κάθε μήνα.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον
ενός ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του αντικείμενο του κλάδου ή της
ειδικότητας για την οποία διαγωνίστηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της
αγωγής: 2,5 μονάδες.
16,80 μονάδες είναι το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων
που μπορεί να κατέχει ένας υποψήφιος από προϋπηρεσία.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό
αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίστηκε ο
υποψήφιος: 3 μονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του
αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίστηκε ο
υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: 5 μονάδες.
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και
μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το
γνωστικό αντικείμενο

Ο Πίνακας προέρχεται από την ηλεκτρονική εφημερίδα Τα Νέα.

Συνήθως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Επίσημα αντίγραφο ή φωτο-αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Μια υπεύθυνη δήλωση η οποία εξαρτάται από την εγκύκλιο
 • Αντίγραφο του  πιστοποιητικού στρατολόγησης ή βεβαίωση
  για άνδρες
 • Βεβαίωση υπηκοότητας/ ιθαγένειας
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τρία τα γνωστικά αντικείμενα στην πρώτη θεματική ενότητα :

 • Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία
 • Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία
 • Ιστορία

Και στην δεύτερη θεματική ενότητα που αναφέρεται σε όλους τους επίδοξους εκπαιδευτικούς: Παιδαγωγικά!!!

Η ύλη που αναγράφεται πιο κάτω, πιθανολογείται ότι θα αλλάξει σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να γνωρίζουν:

1. Τους σκοπούς και τους στόχους διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας, σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β/2002).

2. Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:

₋ Περίοδοι ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

₋ Είδη λόγου (ποιητικού και πεζού).

₋ Εκπρόσωποι:
Όμηρος, Σοφοκλής, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης (έργα και βίος).

3. Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογι-κό επίπεδο.

4. Να μεταφράζουν στα Νέα Ελληνικά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην εξεταστέα ύλη
κείμενα από το πρωτότυπο, της Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά.

β. Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κείμενα της Αρχαίας Ελληνι-κής
Γραμματείας από το πρωτότυπο και από μετάφραση.

ΙΙ. Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κείμενα:

Α. Κείμενα από μετάφραση:

1. Ομήρου Οδύσσεια: ραψωδία ε (ολόκληρη).

2. Ομήρου Ιλιάδα: ραψωδία Ζ (ολόκληρη).

Β. Κείμενα από πρωτότυπο:

1. Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία

2. Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος», Ολόκληρη η δημηγορία

3.Πλάτωνος Πολιτεία, 514 a-520e (Αλληγορία σπηλαίου)

4. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β, κεφ. 1 (1103a 11-1103b 25), κεφ. 3
(1104b 3–1105 a 16), κεφ. 5 (1105b 19–1106a 13), κεφ. 6 (1106a 14 – 1107a 27).

Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείμενο της Αττικής
διαλέκτου.

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Ι. Να γνωρίζουν:

1. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα Σπουδών του
Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου (ΕΠΠΣ
/ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).

2. Τα στοιχεία δομής και λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλα τα
επίπεδα της χρήσης της, όπως ορίζεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του
μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ /ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β /2003 και 304β/2003) και «Έκφραση-Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο (ΕΠΠΣ /ΠΣ, ΦΕΚ 131β /2002).

3. Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματολογίας (περίοδοι
και φάσεις ανάπτυξης, Σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι
κάθε Σχολής).

ΙΙ. Να προβαίνουν στην ερμηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού
κειμένου (πεζού ή ποιητικού) που περιλαμβάνεται στα έργα των παρακάτω
λογοτεχνών:

1. Ποίηση:

– Δ. Σολωμός: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Ο Κρητικός – Ο Πόρφυρας.

– Κ. Παλαμάς: Δωδεκάλογος του γύφτου (Λόγος ΙΒ: Κόσμος).

– Κ. Καβάφης: Δέησις – Τείχη – Περιμένοντας τους βαρβάρους – Ο βασιλεύς
Δημή-τριος – Απολείπειν ο θεός Αντώνιον – Ιθάκη – Αλεξανδρινοί βασιλείς – Όσο
μπορείς – Καισαρίων – Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ. – Θερμοπύλες – Τα παράθυρα – Η
σατραπεία – Ο Δαρείος – Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή∙ 595 μ.Χ. – Ούκ έγνως – Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης – Φωνές – Άγε, ω βασιλεύ – Στα 200 π.Χ.

– Γ. Σεφέρης: Ημερολόγιο καταστρώματος Α: Ο γυρισμός του ξενιτεμένου- Ο
βασιλιάς της Ασίνης. Ημερολόγιο καταστρώματος Β: Ένας γέροντας στην ακροποταμιά- Ο τελευταίος σταθμός.

– Ο. Ελύτης: Το Άξιον εστί (Η Γένεσις).

– Α. Σικελιανός: Ιερά οδός.

2. Πεζογραφία

Γ. Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός μου.

Α. Παπαδιαμάντης: Όνειρο στο κύμα.

Δ. Βικέλας : Λουκής Λάρας

Γ. ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:

I. Τους σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Ιστορίας
σύμφω-να με το ισχύον πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 303β/2003 και 304β/2003) και Ενιαίου Λυκείου Υ.Α. 101609/Γ2/30-09-2002 ΦΕΚ 1313/ τ. Β΄09-10-2002 και Υ.Α. 47341/Γ2/13-05-2005 ΦΕΚ 696/ τ. Β΄/24-05-2005.

II. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι
υποψήφιοι είναι οι εξής:

1. Ο ελληνικός κόσμος από το τέλος των Περσικών Πολέμων (479 π.Χ.) έως τον
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.).

2. Οι σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους (1204) έως και την Άλωσή της από τους Οθωμανούς Τούρ-κους (1453).

3. Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας από το 1830 έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά:

1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και

2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων
των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους
έργο, σύμφωνα με:

(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και

(ii)τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

β)να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.

γ)να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.

δ)να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ε)να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.

β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία).

Ειδικότερα:

α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι
κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας
(προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και

2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση
σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις
επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους
εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε
υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην
τάξη ή στο σχολείο τους.

Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά
αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα
ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες,
χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των
μαθητών].

Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

Αυτές ήταν συλλογικά οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε στην Αναζήτησή σας…

Καλή επιτυχία!!!

2 απαντήσεις στο “Συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες για τον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών στην Κατηγορία ΠΕ 02 Φιλολόγων”

 1. Τα παραπάνω τα έχω συναντήσει και εγώ στο διαδίκτυο.
  Το μόνο μη αληθές αφορά την ύλη που θα πρέπει να κατέχει ο εξεταζόμενος, καθώς πρόκειται να αλλάξει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στην ύλη να βρίσκονται τα νέα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει και ο ίδιος ο τρόπος εξέτασης, και να ζητείται ολοκληρωμένο σενάριο διδασκαλίας (και όχι απλά σχέδιο).

 2. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση!!! Θα την εντάξουμε και στο άρθρο… Είναι κάτι που δεν το ξέραμε… Και πάλι thanks!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: