Εκλογή του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Αντωνίου Ρεγκάκου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της «Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Φιλολογίας θα ήθελε να πληροφορήσει την πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ. ότι η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε … Περισσότερα