Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Φιλοσοφικής σχολής Α.Π.Θ. για τον Αντώνη Ρεγκάκο

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγχαίρει τον καθηγητή Αντώνιο Ρεγκάκο για την εκλογή του ως τακτικού … Περισσότερα