ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε, στην Κωνσταντινούπολη, η επίδοση του τιμητικού επιστημονικού τόμου για την εικοσαετή Πατριαρχεία του Οικουμενικού … Περισσότερα