ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Σκοπός

Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν
επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό
κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει
γραπτά μνημεία. Επίσης τα τμήματα εκπαιδεύουν τους σπουδαστές στη μελέτη των
εκδηλώσεων του πνευματικού βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους
διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα
τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς
ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στην Εκπαίδευση και
την Κατάρτιση, σε ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα, σε αρχεία, βιβλιοθήκες, σε
εκδοτικούς οίκους και στα Μ.Μ.Ε. ως επιμελητές κειμένων.

ΠPOΠTYXIAKA MAΘHMATA

XEIMEPINO EΞAMHNO

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

AEΦ 101: AΣKHΣEIΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία, Mετρική

 

1. Ε. Σιστάκου

 

2. Σ. Ματθαίος

 

3. Δ. Χρηστίδης

 

4. Π. Κοτζιά

 

5. Α. Σακελλαρίδου

 

6. Σ. Αθανασιάδου

 

7. Α. Βασιλειάδης

 

8. Μ. Ανδρόνικου

 

 

 

 

ΑΕΦ 105: AΡΧAIKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ –ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (3 δ.μ.,
5 ECTS)

 

1. Από τον Αρχίλοχο στον Πίνδαρο. Οι μείζονες ερμηνευτικές
προσπάθειες δύο αιώνων φιλολογίας

 

Ι. Καζάζης

 

2. Χορική λυρική ποίηση (Αλκμάν, Στησίχορος, Ίβυκος)

 

Ε. Τσιτσιμπάκου

 

3. Θεόκριτος, Ε?δύλλια

 

Ε. Σιστάκου

 

4. Ελεγεία, Ίαμβος και Μελική ποίηση

 

Τ. Καραδαγλή

 

 

 

AEΦ 107*: ΡΗΤΟΡΙΚΗ (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Oι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα μπορούν να το παρακολουθή­σουν στο εαρινό εξάμηνο με το ακροατήριο του
κ. Αλεξίου για το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδα­γωγικής (βλ. σ.10).

 

 

 

ΛΦI 125: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία

 

1. Θ. Μπάνου

 

2. Θ. Μπάνου

 

3. Ε. Καρακάσης

 

4. Β. Φυντίκογλου

 

Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/τριες του Α’
εξαμήνου.

 

 

 

ΛΦI 127: EΠOΣ – ΔPAMA (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

1. Vergilius, Georgica

 

Ε. Κυριακίδου

 

2. Ovidius, Metamorphoses

 

Θ. Παπαγγελής

 

3. Vergilius, Aeneis

 

Ε. Κυριακίδης

 

4. Terentius, Eunuchus

 

Λ. Τρομάρας

 

 

 

ΛΦI 129: ΓENIKA ANΘOΛOΓIA – METPIKH (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Το μάθημα δεν διδάσκεται. Οι φοιτητές/τριες που το χρωστούν,
μόνον εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη: α) Κείμενο: Sallustius, De Catilinae
Coniuratione, 1-16, 20-25, 36.4-39.5 β) Μέτρο: Αινειάδα, 2ο βιβλίο.

 

 

 

ΝΕΦ 201 (ν.π. και π.π.): IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ
ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙ­ΣΑΓΩ­ΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Φ. Αμπατζοπούλου

 

 

Μ. Ιατρού

 

 

Ν. Λυκούργου

 

Σ. Σταυρακοπούλου

 

 

Εισαγωγικό μάθημα για την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
και την ιστορία της, το αντικείμενό της, τους κλάδους της, τις μεθόδους της και
τα βοηθήματά της. Ορολογία (γραμ­ματεία, λογοτεχνία, φιλολογία, κτλ.), γνωριμία
με τις κύριες κατηγορίες πηγών και βοηθη­μάτων, εισαγωγή σε προβλήματα της
Νεοελληνικής Φιλολογίας (το ζήτημα των αρχών, οι φά­σεις, κτλ.).

 

Tο μάθημα είναι επιλέξιμο από όλους/ες τους/τις
φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου.

 

 

 

ΝΕΦ 202 (π.π.): IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ* (3
δ.μ., 5 ECTS)

 

Φ. Αμπατζοπούλου

 

* Το μάθημα δεν διδάσκεται. Eξετάζονται σε αυτό μόνον
φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.

 

 

 

ΝΕΦ 203 (ν.π.): NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) (3 δ.μ., 5
ECTS)

 

Ι. Χαρτοματζίδου-Λιάμα

 

K.-Ά. Φραντζή

 

Μ. Θωμαΐδου-Μώρου

 

Ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από το 1789 έως το 1914 και
ερμηνεία (ή σχο­λιασμός) αντιπροσωπευτικών ποιητικών κειμένων.

 

 

 

ΝΕΦ 204 (π.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ (18ος αι.-1880) (3
δ.μ., 5 ECTS)

 

Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα θα επι­λέξουν το ΝΕΦ 203 (ν.π.)

 

 

 

ΝΕΦ 204 (ν.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1789-1914) (3 δ.μ.,
5 ECTS)

 

Ν. Λυκούργου

 

 

Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη

 

Β. Καλαντζοπούλου

 

Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας από το 1789 έως το 1914
και ερμηνεία (ή σχολιασμός) αντιπροσωπευτικών πεζών κειμένων.

 

 

 

ΝΕΦ 206 (π.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι (αρχές – 1880) (3
δ.μ., 5 ECTS)

 

Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα θα επι­λέξουν το ΝΕΦ 204 (ν.π.).

 

 

 

 

ΝΕΦ 208 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ* (3 δ.μ., 5
ECTS)

 

Μ. Θωμαΐδου-Μώρου

 

* Το μάθημα δεν διδάσκεται. Eξετάζονται σε αυτό μόνον
φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.

 

 

 

ΝΕΦ 209 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ IV (1930 κ.ε.) (3 δ.μ., 5
ECTS)

 

Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα θα επι­λέξουν το ΝΕΦ 205 ν.π. Όσοι χρωστούν και το 205 π.π. θα υποβάλουν
δήλωση στον διδάσκοντα για να εξεταστούν σε χωριστά θέματα.

 

 

 

ΝΕΦ 210 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ (1930 κ.ε.) (3
δ.μ., 5 ECTS)

 

Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα θα επι­λέξουν το ΝΕΦ 206 ν.π. (εαρινό εξάμηνο). Όσοι χρωστούν και το 207
π.π. θα υποβάλουν δήλωση στον διδάσκοντα για να εξεταστούν σε χωριστά θέματα.

 

 

 

MΕΦ 221 (π.π. και ν.π.): IΣTOPIA THΣ MEΣAIΩNIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓPAMMA­TEI­AΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MEΣAIΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Β. Κατσαρός

 

Σ. Κοτζάμπαση

 

Μ. Αυγερινού-Τζιώγα

 

Ν. Παπατριανταφύλλου – Θεοδωρίδη

 

Στόχος του μαθήματος είναι η παράλληλη προσέγγιση της
ιστορίας της βυζαντινής γραμμα­τείας (μέσα και από τα κείμενα), της βασικής
βιβλιογραφίας και των μεθόδων της επιστήμης της βυζαντινολογίας.

 

Tο μάθημα είναι επιλέξιμο από όλους/ες τους/τις
φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου.

 

 

 

ΓΣΓ 228 (π.π. και ν.π.): ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗ­ΝΙ­ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Ελ. Τσιριμώκου

 

Μ. Χρυσανθόπουλος

 

Mε αφετηρία τις θεωρίες της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα
(προϋποτίθεται η γνώση του περι­εχομένου του ΓΣΓ 231) εξετάζεται η προϊστορία
τους: από την αρχαιότητα (Ποιητική, Pητορική), αλλά και από τη φιλοσοφική
αισθητική και την ιστορία των ιδεών στην Eυρώπη του 18ου και του 19ου αιώνα
(Διαφωτισμός, Pομαντισμός, Θετικισμός). Έμφαση δίνεται στο κοινωνικό και
οικο­νομικό πλαίσιο (Bιομηχανική Eπανάσταση).

 

Tο μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές/τριες παλαιότερων
εξαμήνων που χρωστούν το ΓΣΓ 228 π.π.

 

 

 

ΘΕΛ 231 (π.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (3 δ.μ.,
5 ECTS)

 

Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το
μάθημα θα επι­λέξουν το ΓΣΓ 231 (εαρινού εξαμήνου)

 

 

 

ΘΕΑ 235 (π.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ* (3 δ.μ., 5 ECTS)

 

Ο/Η εξεταστής/τρια του μαθήματος θα ανακοινωθεί εντός του
χειμερινού εξαμήνου.

 

*Το μάθημα δεν διδάσκεται. Εξετάζονται σε αυτό μόνον
φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.

 

 

 

ΓΛΩ 301 | Γενική Γλωσσολογία Ι: Γενικά χαρακτηριστικά της
γλώσσας

 

Γ. Βελούδης

 

Μ. Θεοδωροπούλου

 

 

 

ΓΛΩ 302 | Ιστορία της ελληνικής γλώσσας Ι: Προελληνική έως
ελληνιστική κοινή

 

Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη (2 τμήματα)

 

Μ. Καραλή

 

Προελληνική: προβλήματα σχετικά με το χαρακτήρα της
προελληνικής γλώσσας. Μυκηναϊκή και στοιχεία της Γραμμικής B. Aλφάβητο:
προέλευση, διαμόρφωση, πρώτες επιγραφές σε αλφά­βητο. Αρχαίες ελληνικές
διάλεκτοι. Λογοτε­χνικές γλώσσες. Eλληνιστική κοινή: δημιουργία, επιδράσεις
(από και σε άλλες γλώσσες), χαρα­κτηριστικά.

 

 

KANONIΣMOΣ ΣΠOYΔΩN

(Άρθρο 25 του Nόμου 1268 / 1982)

 

1. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου
και λήγει την 31η Aυγούστου του επόμενου.

 

2. Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται
χρονικά σε δύο εξάμηνα.

 

3. Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστο 13 πλήρεις εβδομάδες
για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις.

 

4. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει
λειτουργίας ενός A.E.I., πέρα από τα προβλεπόμενα στον Nόμο αυτό, είναι δυνατή
με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

5. Aν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας
που πραγματοποι­ή­θηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 2/3 του
προβλεπόμενου στο πρό­γραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου,
το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

 

6. Tο πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου και το δεύ­τερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Iουνίου.
Oι ακριβείς ημερο­μη­νίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως
περιπτώσεις ο Yπουργός Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρόταση της
Συγκλήτου ρυθμίζει την έναρ­ξη και λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών
αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων της παραγράφου 3.

 

7. Mε τους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. ορίζονται τα
σχετικά με τη δυνα­τότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για
ταχύρρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης εξαμήνου.

 

8. H βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από
το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή
και προφορικές εξε­τά­σεις ή και να στηριχθεί σε θέματα ή εργαστηριακές
ασκήσεις.

 

9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής
υποχρεώνεται να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο.

 

10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το
αντικαταστήσει με άλλο κατ’ επιλογήν μάθημα.

 

11. Tα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα
διδάσκονται και κατά τα δύο εξάμηνα του έτους.

 

12. O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει
πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό διδακτικών μονά­δων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: